Brendovi bi trebali penetraciju i praćenje strukture potrošača uvesti kao jedan on najvažnijih KPI-jeva!

Saša Ćirić, Menadžer marketinga i razvoja, Neoplanta

Šta za Vas znači ostaviti trag na tržištu?
Ostaviti brendove koje sam vodio sa jačom pozicijom na tržištu, koja se ogleda u većem broju korisnika koji prepoznaju vrednosti i simbole brenda koji ga čine jedinstvenim, većim profitom i potencijalom za dalji rast.

Preneti entuzijazam prema učenju i razvoju na kolege i uticati na formiranje preduzetničke klime u organizaiciji gde je timski rad osnova uspeha. Drago bi mi bilo ukoliko moji saradnici nastave da šire tu vrstu energije i odnosa prema marketingu u svom radu.

Kako biste ocenili položaj marketing i komunikacijskih stručnjaka u kompanijama danas? Da li bi oni trebali da budu članovi boarda direktora?
Piter Draker (Peter Drucker) je rekao da kompanije imaju samo dve osnovne funkcije: marketing i inovacije. Jedino ove dve funkcije proizvode rezultat, sve ostalo su troškovi. Da li je su naše kompanije uređene u skladu sa ovo tvrdnjom? Ne baš, ali je u poslednjih 15 godina pozicija marketinga značajno unapređena, naročito u velikim kompanijama, i čini mi se da se krećemo u dobrom pravcu.

Marketing kao funkcija u kompaniji može dobiti i još više na značaju ukoliko bi se marketinška ulaganja merila na pravi način. Najčešće se kao ključni KPI posmatraju: prodaja, market share, profit, a nedovoljno pažnje se posvećuje ponašanju i broju potrošača ili korisnika brenda. Smatram da bi svi brendovi trebali penetraciju i praćenje strukture potrošača uvesti kao jedan on najvažnijih KPI-jeva za merenje efekata aktivnosti u marketingu. Važno je da kroz merenje zdravlja brenda vidimo, da li dugoročno postavljena strategija brenda ide u pravom smeru, kako bi na pravi način razvijali brendove i opravdali sve resurse sa kojima raspolažemo.

Kada govorimo o uključivanju ljudi koji vode marketing u top menadžment, čini mi se da je marketing uglavnom postavljen kao strateška funkcija i ima značajan uticaj na razvoj biznisa u velikim kompanijama. Imam utisak da kod malih i srednjih preduzeća ima prostora za unapređenje, često se značajne investicije pokreću bez marketinškog pristupa.

Zašto je važno da na tržištu imamo nagradu koja se dodeljuje pojedincima za lične poslovne i profesionalne uspehe, kao što je Mark Awards?
Važno je da iskusni marketari dele svoje uspešne projekte kako bi ostali na tržištu imali prilike da iz toga nešto nauče i na taj način lakše dođu do rešenja u svom radu. Smatram da aktivnosti koje radi Marketing Mreža, značajno doprinose podizanju kvaliteta naše struke, kao i značaju marketinga u razvoju privrede.