Mark Awards celoj industriji daje signal u kom pravcu (treba da) se kreće!

Povodom dodele Mark Awards priznanja, razgovarali smo sa članovima žirija zašto je važno istaći stručnjake iz kompanija. Jelena Ristić, Country Manager Serbia, Montenegro, Bosni, Mastercard, rekla je…

Zašto je važno istaći marketing i komunikacijske stručnjake iz kompanija i u kojoj meri njihov rad doprinosi razvoju tržišta?
Verujem da uspešni projekti predstavljaju sinergiju promišljenog poslovnog i ciljanog marketinškog pristupa, i pronaći i nagraditi ljude na obe strane te klackalice, one koji mogu holistički da sagledaju realne okolnosti, potrebe i ciljeve kompanija i brendova, važno je. Nagrade same po sebi nisu svrha, ali je svakako lepo pohvaliti one koji to zaslužuju i tako im dati ličnu satisfakciju da su se vreme i trud uloženi u sopstveni rast i posvećenost kompaniji isplatili. Istovremeno, inicijative kao što je Mark Awards celoj industriji daju signal u kom pravcu (treba da) se kreće kako bi se ispratile realne potrebe krajnjih korisnika, jer su njihovo poverenje i lojalnost ipak najveći dokaz uspeha naših aktivnosti.

Kao članu žirija, šta će ti biti ključni kriterijumi po kojima ćete ocenjivati nominovane i na šta ćete obratiti pažnju?
Svakako će mi biti važno da marketinški i komunikacijski projekti koje nominovani predstavljaju budu usklađeni sa poslovnim ciljevima kompanija iz kojih dolaze, kao i da pokazuju jasno razumevanje lokalnog tržišta i trendova u ponašanju i navikama potrošača. Ne sumnjam da sve nas u žiriju čeka težak posao jer smo prethodnih godina svi, kako oni koji rade u industriji marketinga i komunikacija, tako i oni koji su indirektno povezani sa ovom industrijom ili su jednostavno primaoci poruka – svedoci kreativnog pristupa i inovativnog korišćenja kako tradicionalnih medijskih formata, tako i savremenih digitalnih tehnologija. Sigurna sam da će nominovani predstaviti inovativne projekte, a pobediće oni kod kojih su inovacije u službi funkcionalnosti tehnologija i rešenja.

Nominacije za Mark Awards priznanja otvorene su do 20. jula, a više informacija dostupno je na sajtu 2021.mark-awards.rs