Marketing stručnjaci nedovoljno su uključeni u strateška planiranja kompanija u kojima rade

Svega 47% marketing i komunikacijskih stručnjaka smatra da im je definitivno mesto u top menadžmentu kompanija, a 29% njih odgovorilo je da to mesto zaslužuju delimično, rezultati su istraživanja koje je Marketing mreža sprovela u okviru projekta Mark Awards.

Na pitanje – kako biste ocenili važnost sektora marketinga i komunikacija u vašoj kompaniji – 44% stručnjaka reklo je da je uglavnom važan, dok je 32% ispitanika ocenilo kao veoma važan za poslovanje kompanije u kojoj rade.

Kao razlog nezadovoljavajućeg položaja marketing i komunikacijskih stručnjaka u kompanijama, ispitanici su najčešće navodili nedovoljno razvijenu svest CEO-a o važnosti marketinga i komunikacija (61%), lošu reputaciju struke generalno (27%), ali i nedovoljno angažnovanje strukovnih udruženja (25%).

Pored toga, istraživanje je pokazalo da je svega 56% marketing i komunikacijskih stručnjaka iz kompanija uključeno u definisanje i redefinisanje misije i vizije, kao i strateško planiranje kompanije u kojoj rade.

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 325 profesionalaca iz kompanija u Srbiji, a koji rade na rukovodećim i seniorskim pozicijama u sektorima marketinga i komunikacija.

Mark Awards priznanje ima za cilj da doprinese poboljšanju položaja marketing i komunikacijskih stručnjaka u kompanijama, ali i ukaže na njihove potencijale, talente, kreativnost i sposobnost za postizanje vrhunskih poslovnih rezultata i prepoznatljivost brenda.