Nagrađivanjem i isticanjem odličnih stručnjaka postavljamo benchmark za struku i pojedince!

Povodom dodele Mark Awards priznanja, razgovarali smo sa članovima žirija zašto je važno istaći stručnjake iz kompanija. Jelena Brajović Dobrijević, Deputy Managing Director agencije SIVO rekla je…

Zašto je važno istaći stručnjake iz kompanija i u kojoj meri njihov rad doprinosi razvoju tržišta?
Mark Awards, takmičenje koje se prvi put organizuje ove godine, veliki je korak u promociji marketinške struke u Srbiji. Istaći stručnjake iz kompanija, znači usmeriti pažnju na njihov rad i doprinos, ne samo kompaniji u kojoj rade, već i za čitavo naše tržište oglašavanja. Znamo da odlične marketinške stručnjake krase sledeće osobine: mogućnost da opažaju objektivno, da istražuju efektivno, da rešavaju probleme, i da na dobar način procesiraju sve podatke kako bi doneli najbolje odluke. Ali možda najbitnije od svega jeste umeće rada sa ljudima: kako sa članovima svog tima i svojim nadređenim, tako i sa agencijama koje su njihovi partneri u celom procesu. Nagrađivanjem i isticanjem odličnih stručnjaka postavljamo benchmark za struku i pojedince, i veoma se radujem da vidim imena nominovanih i saznam više o njihovim rezultatima.

Kao članu žirija, šta će Vam biti ključni kriterijumi po kojima ćete ocenjivati nominovane i na šta ćete obratiti pažnju?
Ključni kriterijumi su već predefinisani Pravilnikom, tako da se moram rukovoditi njime. Ono na šta ću posebno obratiti pažnju jeste da li nominovani stručnjak pokazuje hrabrost i spremnost da krene pravcem kojim se nije do sada išlo. Takva vrsta hrabrosti dovodi do nekih novih, inovatnijih oblika komunikacije. Onaj stručnjak ili stručnjakinja koji su dobri u našem poslu treba da imaju želju da razumeju koncepte koji nisu „na prvu loptu“, koncepte koji će pomeriti komunikacije i dovesti do novih i drugačijih kreativnih rešenja.

Nominacije za Mark Awards priznanja otvorene su do 20. jula, a više informacija dostupno je na sajtu 2021.mark-awards.rs