Ostaviti trag na tržištu ne mora uvek da znači masovnu popularnost!

Maja Bađin Georgijević, Menadžer korporativnih komunikacija, Mlekara Šabac

Šta za Vas znači ostaviti trag na tržištu?
U komunikacijskom smislu, pre svega, znači da ljudi sa kojima komunicirate, kojima se obraćate, bez greške znaju da prepoznaju vašu kompaniju, brend ili da ih vaši proizvodi i ono što stvarate asocira na poruke koje plasirate. Ostaviti trag na tržištu ne mora uvek da znači masovnu popularnost ili astronomske prodaje – jer takvi pokazatelji zavise od mnogo toga, pored marketinga i komunikacija, ali uvek ima veze sa precizno definisanim ciljnim grupama kojima se obraćate, i jasnom i efikasnom komunikacijom koju koristite.

Kako biste ocenili položaj marketing i komunikacijskih stručnjaka u kompanijama danas? Da li bi oni trebali da budu članovi boarda direktora?
Iskreno, uvek sam smatrala da položaj komunikacijskih stručnjaka treba da bude balans između maksimalne moguće nezavisnosti i idealne saradnje sa ostatkom kompanije, jer odatle proizlazi prava sinergija kreativnosti i objektivnosti koja je neophodna u našem poslu. Mesta u bordu ili odborima smatram da su primarno vezana za sfere profitabilnost i da zbog toga u njima treba da budu zastupljene gotovo isključivo biznis funkcije. Ovo je posebno važno kada se uzme u obzir činjenica da je većina funkcija u bordu vremenski ograničena, posebno u stranim kompanijama gde su mandati u jednoj zemlji oročeni na po par godina – dok su kvalitetne komunikacije pitanje kontinuiteta i konstante. Ljudi koji se bave komunikacijama i marketingom naravno moraju vrlo blisko da sarađuju sa upravnim odborima, generalnim direktorima ili vlasnicima kompanija, ali njihova uloga nadilazi sfere kojima se bavi bilo koji odbor jer su komunikacije i marketing na neki način stvaraoci i čuvari imidža i reputacije bilo koje kompanije i brenda.

Zašto je važno da na tržištu imamo nagradu koja se dodeljuje pojedincima za lične poslovne i profesionalne uspehe, kao što je Mark Awards?
Nagrade za svaku branšu znače dve stvari – prepoznavanje i od strane kolega i stručnjaka da znate da radite svoj posao i da ste dobri u njemu, a istovremeno su one preporuka i za vas kao pojedinca, ali i za kompaniju u kojoj radite. I jedan i drugi aspekt su veoma važni i uvek dobar motivator u našem poslu.