Ostaviti trag po dobrom na tržištu nije lako, potrebno je prepoznati trenutak!

Jelena Gavrilović Šarenac, Head of Corporate Communications, Henkel Serbia & Henkel Adria (BiH, Hrvatska i Slovenija)

Šta za Vas znači ostaviti trag na tržištu?
Današnje vreme je vreme tržišnog i komunikacijskog izobilja, vreme u kome je ponuda veća od potražnje, ali to nužno nije garancija kvaliteta. Kvantitet u ponudi proizvoda, usluga, kvantitet u komunikacijskim aktivnostima zaista nije garancija kvaliteta. Kvalitet se danas meri po broju zadovoljnih korisnika, lojalnih potrošača, po broju pozitivnih preporuka i komentara. Ako ste uspeli da ispunite očekivanja potrošača ili vaših klijenata, možete da kažete da ste ispunili svrhu svog poslovanja. Da li ste time uspeli da ostavite trag na tržištu, to je već drugo pitanje. Potrebno je da se izdvojite iz mase, budete originalni, duhoviti ili velikodušni, inovativni ili kreativni, društveno odgovorni, posebni u obećanju koje nudite i još važnije sposobni da to obećanje nadmašite na radost svojih potrošača i klijenata. Ostaviti trag po dobrom na tržištu nije lako, potrebno je da prepoznate trenutak i po čemu je proizvod ili usluga koju baš vi nudite posebna za taj trenutak, potrebno je da budete inovativni i hrabri, da imate uz sebe stručan tim na koji možete da se oslonite za dalju implementaciju i realizaciju ideje, na odgovoran i osvešćen način, uz neizbežnu dozu sreće.

Kako biste ocenili položaj marketing i komunikacijskih stručnjaka u kompanijama danas? Da li bi oni trebali da budu članovi boarda direktora?
Marketing i komunikacije igraju veoma važnu ulogu u poslovanju svake kompanije i organizacije. Što su tržišni zakoni jači, to je zadatak koji stručnjaci marketinga treba da obave zahtevniji. Takođe, za današnje vreme karakteristična je užurbana, često površna i po istinitosti upitna, komunikacija kroz brojne kanale u kojoj je uloga potrošača i korisnika usluga od centralnog značaja. Zahvaljujući digitalnim komunikacijama i veštačkoj inteligenciji, individualne preferencije je neophodno uzeti u obzir kod planiranja bilo marketinških, bilo komunikacijskih aktivnosti. Posebnu ulogu komunikacije igraju u kriznim situacijama, ili vanrednim okolnostima kao što je pandemija korona virusa, na primer. Od izbijanja pandemije, uloga komunikacijskih stručnjaka je još više došla do izražaja, jer je bilo veoma važno interno okupiti i motivisati sve zaposlene, zatim sa puno empatije i razumevanja komunicirati sa eksternim ciljnim javnostima, pri tom imajući u vidu dugoročno očuvanje poslovanja i reputacije kompanije ili organizacije. Položaju marketinških i komunikacijskih stručnjaka danas, doprinosi i činjenica da već nekoliko godina unazad svedočimo brisanju jasnih granica između profesija marketinga i komunikacija, uz snažan uticaj digitalnih komunikacija. Po mom mišljenju, uloga i značaj posla koji obavljaju stručnjaci za marketing i komunikacije su od izuzetnog značaja za poslovanje i reputaciju kompanije. Postojne brojni razlozi zašto bi stručnjaci za markting i komunikacije trebalo da budu članovi borda direktora, verujem da su se tokom izazova u proteklih godinu i po dana mnogi podsetili ili možda po prvi put zaista uverili u doprinos efikasne i dosledne komunikacije za održanje poslovanja, motivaciju zaposlenih i negovanje odnosa sa svim ciljnim javnostima.

Zašto je važno da na tržištu imamo nagradu koja se dodeljuje pojedincima za lične poslovne i profesionalne uspehe, kao što je Mark Awards?
Nagrade mogu da budu podsticajne, jer se iza brojnih projekata krije puno sati rada, napornog truda i zalaganja koje je neko uložio verujući u posao koji radi, projekat koji mu je dodeljen, tim sa kojim stvara i ideju koja ih vodi. Ukoliko se neko istakne i od kolega dobije nagradu kao priznanje da je taj rad, individualni ili timski, prepoznat, to je svakako motivacija ali i poziv drugima da svojim trudom, radom i zalaganjem, inspirišu i motivišu kolege, da pruže svoj maksimum kako bi i tržište i sredina u kojoj stvaraju težila najboljim rezultatima kao odrazu najboljih vrednosti.