Pravilnik – Mark Awards 2021

Marketing mreža će, ove godine, prvi put dodeliti nagrade najuticajnijim marketing i komunikacijskim stručnjacima iz kompanija u Srbiji, u okviru projekta Mark Awards.

Cilj Mark Awards nagrade jeste da podstakne i motiviše marketing i komunikacijske stručnjake iz kompanija u Srbiji, ali i ukaže stručnoj javnosti na njihove potencijale, talente, kreativnost i sposobnost za postizanje vrhunskih poslovnih rezultata i prepoznatljivost brenda.

Za razliku od drugih strukovnih nagrada na tržištu Srbije koje nagrađuju najuspešnije timove i projekte, Mark Awards nagrade biće dodeljene pojedincima za lične poslovne i profesionalne uspehe, odnosno pojedincima koji su ostavili trag na tržištu marketinških komunikacija u Srbiji u prethodnom periodu.

Mark Awards je nagrada kojom strukovni portal Marketing mreža želi da promoviše profesionalne uzore, ali i da svoj doprinos unapređenju i razvoju struke u Srbiji.

 

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Na konkurs za nagrade Mark Awards mogu da se prijave svi marketing i komunikacijski stručnjaci iz kompanija u Srbiji, koji smatraju da su svojim radom i delima ostavili trag na tržištu marketinških komunikacija u Srbiji. U zavisnosti od kategorije u kojoj se prijavljuju, stručnjaci iz kompanija mogu da rade na različitim pozicijama u sektoru marketinga, PR-a, brend i digitalnih komunikacija.

Za nagrade Mark Awards stručnjaci mogu da se prijave lično ili da ih nominuje neko od kolega i saradnika iz kompanija ili agencija sa kojom sarađuju. Zbog neutralnosti i transparentnosti takmičenja, članovi Marketing mreža tima, kao i članovi Žirija, ne mogu direktno da nominuju stručnjake iz kompanija za Mark Awards nagrade.

Iz iste kompanije može se nominovati više kolega, u različitim kategorijama.

Jedna osoba može poslati nominaciju isključivo u jednoj kategoriji. Duple prijave neće se uzimati u razmatranje i tretiraće se isključivo kao jedna nominacija.

 

KATEGORIJE

Ove godine nominacije je moguće poslati u sledećim kategorijama:

 1. CHIEF MARKETING OFFICER OF THE YEAR

Priznanje za uspešno upravljanje marketinškim komunikacijama kompanije/brenda sa posebnim doprinosom za unapređenje poslovanja kompanije i položaja brenda na tržištu.

Ko može da se prijavi: rukovodioci sektora marketinga, menadžeri/direktori marketinga i razvoja, kao i ostale kolege na sličnim pozicijama u sektoru marketinga.

 1. CHIEF MARKETING OFFICERS OF THE YEAR – MULTI COUNTRY

Priznanje za uspešno upravljanje marketinškim komunikacijama kompanije/brenda na više od jednog tržišta sa posebnim doprinosom unapređenju poslovanja i uticaj na rezultate kompanije/brenda.

Ko može da se prijavi: rukovodioci sektora marketinga, menadžeri/direktori marketinga i razvoja, kao i ostale kolege na sličnim pozicijama u sektoru marketinga.

 1. BRAND MANAGER OF THE YEAR

Priznanje za uspešno vođenje brenda i unapređenje brend rezultata i performansi.

Ko može da se prijavi: brend menadžeri i senior brend menadžeri, brend marketing menadžeri,  rukovodioci sektora za brend komunikaciju.

 1. PR/CORPORATE COMMUNICATIONS MANAGER OF THE YEAR

Priznanje za uspešno sprovođenje korporativnih vrednosti kompanije u eksternoj komunikaciji.

Ko može da se prijavi: rukovodioci sektora korporativnih komunikacija, PR menadžeri i direktori za medije i komunikacije, kao i ostale kolege na sličnim pozicijama u sektoru komunikacija.

 1. EMPLOYER BRANDING/INTERNAL COMMUNICATIONS MANAGER OF THE YEAR

Priznanje za uspešno sprovođenje internih komunikacija, ali i employer branding kampanja, koje su doprinele većoj vidljivosti i prepoznatljivosti kompanije kao poželjnog poslodavca kod eksterne javnosti.

Ko može da se prijavi: rukovodioci sektora internih komunikacija, employer branding menadžeri, direktori internih i eksternih komunikacija, kao i ostale kolege na sličnim pozicijama u sektoru internih komunikacija. 

 1. DIGITAL MARKETING MANAGER OF THE YEAR

Priznanje za najbolje vođenje brenda u digitalnim medijima i unapređenje brend rezultata i performansi na internetu.

Ko može da se prijavi: rukovodioci sektora digitalnih komunikacija, digital menadžeri/direktori, social media menadžeri, kao i ostale kolege na sličnim pozicijama u sektoru digitalnim komunikacija. 

 1. CSR MANAGER OF THE YEAR

Priznanje za najbolje sprovođenje društveno odgovornih projekata kompanije i projekata održivog poslovanja.

Ko može da se prijavi: rukovodioci CSR sektora i održivog poslovanja, menadžeri/direktori komunikacija, kao i ostale kolege na sličnim pozicijama u sektoru održivog poslovanja i CSR-a.

 1. RISING STAR OF THE YEAR

Priznanje najtalentovanijem profesionalcu mlađem od 30 godina koji radi u oblasti marketinga, komunikacija, digitala ili brend managementa u kompaniji, a na osnovu ostvarenih izuzetih komunikacionih i tržišnih rezultata.

Ko može da se prijavi: profesionalci na svim pozicijama u sektoru marketinga, PR-a, brend ili digitalnih komunikacija.

 1. BRAND INNOVATOR OF THE YEAR

Priznanja za brend vizionare, koji su u prethodnih godinu dana vodili lansiranje inovativnih proizvoda/usluga na tržište, a koji su postigli zapažene komunikacione i poslovne rezultate.

Ko može da se prijavi: rukovodioci sektora marketinga, menadžeri i direktori marketinga, brend menadžeri, senior brend menadžeri, kao i ostale kolege na sličnim pozicijama.

 1. SUPER HERO OF THE YEAR

Priznanje za marketare koji su, uprkos COVID-19 krizi, bili hrabri, i u 2020. godini prilagodili svoje kampanje i aktivnosti i nastavili sa komunikacijom ka potrošačima.

Ko može da se prijavi: profesionalci na svim pozicijama u sektoru marketinga, PR-a, brend ili digitalnih komunikacija, kao i ostale kolege na sličnim pozicijama. 

 

ŠTA JE POTREBNO ZA NOMINACIJU ZA MARK AWARDS?

Prijave se podnose isključivo elektronskim putem na sajtu 2021.mark-awards.rs i moraju da sadrže sledeće elemente:

 1. Prijavni formular (u kome se navode podaci nominovanog i ostvareni poslovni rezultati u prethodnih godinu dana)
 • Postignuti rezultati odnose se na period od 1. jula 2020. do 1. jula 2021. godine.
 1. Detaljna biografija nominovanog (format: PDF), sa sledećim elementima:
 • obrazovanje (formalno i neformalno)
 • dosadašnje profesionalno iskustvo (kompanije i pozicije)
 • detaljan opis trenutne funkcije u kompaniji, zaduženja, odgovornosti i lična postignućima, rad na brendu/ovima;
 • osvojene nagrade i priznanja u dosadašnjoj karijeri (lične, timske ili korporativne, a u kojima je nominovani imao velikih zasluga);
 • dodatne informacije – znanje jezike, veštine i dodatna znanja, učešće kao govornika/predavača na strukovnim događajima i u žirijima u Srbiji, regionu i svetu itd.;
 • projekti i lično angažovanje na razvoju marketinške struke u Srbiji (navesti projekte, aktivnosti, rad kroz strukovna udruženja i sl.)
 • linkovi ka istaknutim medijskim objavama (intervjui, članci i sl.).
 1. Fotografija nominovanog (min. 300dpi, JPG)
 2. Nominacija od strane kolege iz struke/kompanije u formi kratko pisanog obrazloženja ili pisano obrazloženje podnosioca prijave zašto zaslužuje Mark Awards nagradu (do 3.000 reči sa razmacima).

Nominacije su otvorene do 20. jula, popunjavanjem formulara za prijavu koji se nalazi na sajtu www.2021.mark-awards.rs

Spisak nominovanih po kategorijama i njihove biografije biće objavljeni javno na sajtu 2021.mark-awards.rs najkasnije do 30. jula 2021.

Dobitnici Mark Awards biće objavljeni najkasnije 17. septembra na zvaničnom sajtu 2021.mark-awards.rs, a nagrade će dobitnicima biti uručene na svečanoj ceremoniji u oktobru 2021. godine.

Za dodatne informacije o prijavi, molimo vas da se obratite na mejl ivana@marketingmreza.rs

 

ŽIRI

Žiri čine ugledni profesionalci, direktori kreativnih, PR, digitalnih agencija, kao i direktori kompanija i predstavnici strukovnih medija. Žiri čini ukupno 15 stručnjaka iz Srbije.

Kandidate za članove Žirija predlaže i bira organizator Mark Awards. Članovi Žirija između sebe, tajnim glasanjem, biraju predsednika Žirija.

Spisak članova Žirija za dodelu nagrada Mark Awards biće transparentno objavljen na sajtu 2021.mark-awards.rs.

 

KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE

Žiriranje nominovanih odvija se tajno elektronskim putem, na unapred pripremljenoj platformi. Pojedinačne ocene članova Žirija su tajna.

Odluku o tome ko će dobiti nagrade Mark Awards donose isključivo članovi Žirija.

Žiriranje se odvija u dva kruga:

U prvom krugu žiriranja, članovi Žirija pregledaju sve nominovane i glasaju po unapred utvrđenim kriterijumima. Prvih pet nominovanih u kategoriji koji osvoje najviše glasova članova Žirija nastavljaju takmičenje u drugom krugu.

Nominovani se u prvom krugu žiriranja ocenjuju po sledećim kriterijumima:

 • inovativni i istaknuti marketing i komunikacijski potezi i kampanje koji su doprineli razvoju poslovanja i pozicioniranju kompanije/brenda u prethodnih godinu dana – 20 bodova;
 • inicijative, razvoj, vođenje i unapređenje brenda/kompanije – 20 bodova;
 • poslovni i prodajni rezultati brenda/kompanije i tržišno učešće – 20 bodova;
 • istaknuta eksterna komunikacija projekata kompanije/brenda u tradicionalnim i društvenim medijima – 20 bodova;
 • uticaj i ugled nominovanog i lično angažovanje na razvoju marketinške struke u Srbiji – 20 bodova.

U kategoriji EMPLOYER BRANDING/INTERNAL COMMUNICATIONS MANAGER OF THE YEAR kriterijumi za ocenjivanje su:

 • inovativni i istaknuti potezi i kampanje u oblasti internih komunikacija i employer brandinga u prethodnih godinu dana – 20 bodova;
 • inicijative, razvoj, vođenje i unapređenje employer branding aktivnosti u okviru kompanije – 20 bodova;
 • rezultati u oblasti internih komunikacija i emloyer brandinga – 20 bodova;
 • istaknuta eksterna komunikacija employer branding projekata kompanije u tradicionalnim i društvenim medijima – 20 bodova;
 • uticaj i ugled nominovanog i lično angažovanje na razvoju marketinške struke u Srbiji – 20 bodova.

U kategoriji CSR MANAGER OF THE YEAR kriterijumi za ocenjivanje su:

 • inovativni i istaknuti potezi i kampanje u oblasti CSR-a i održivog poslovanja u prethodnih godinu dana – 20 bodova;
 • inicijative, razvoj, vođenje i unapređenje CSR aktivnosti u okviru kompanije – 20 bodova;
 • rezultati u oblasti CSR-a i održivog poslovanja kompanije – 20 bodova;
 • istaknuta eksterna komunikacija CSR projekata kompanije u tradicionalnim i društvenim medijima – 20 bodova;
 • uticaj i ugled nominovanog i lično angažovanje na razvoju marketinške struke u Srbiji – 20 bodova.

Zbir ocena po navedenim kriterijumima se sabira i deli sa pet. Konačna ocena svakog nominovanog je prosečna ocena izvedena iz prosečnih ocena svih članova Žirija koji su glasali u toj kategoriji.

Prema rang listi dobijenih bodova, pet nominovanih sa najvećim prosečnim ocenama u svakoj kategoriji nastavljaju takmičenje u drugom krugu.

U drugom krugu, članovi Žirija, glasaju ko od pet nominovanih ulazi u najuži krug i osvaja nagradu u kategoriji. Nominovani se u drugom krugu ocenjuju na skali od 1 do 10 po unapred utvrđenim kriterijumima.

Dobitnik Mark Awards nagrade u kategoriji je onaj nominovani koji osvoji najviše glasova članova žirija. Ukoliko dva nominovana imaju isti broj bodova, članovi Žirija pristupaju ponovnom glasanju sa DA ili NE.

Ponavljanje glasanja dopušteno je po odluci predsednika Žirija, ukoliko postoje osnovane sumnje da je došlo do nepravilnosti ili nerazumevanja procesa glasanja za pojedine kategorije.

Član Žirija, odnosno kompanija koju predstavlja, može da ima nominovane kandidate za nagrade Mark Awards. U tom slučaju član Žirija isključuje se iz glasanja u kategorijama u kojima su kandidati prijavljeni. Članovi Žirija isključuju se iz glasanja i u kategorijama u kojima zbog bilo kojih poslovnih ili privatnih odnosa sa nominovanima mogu da dođu u sukob interesa. Članovi žirija ne mogu direktno da nominuju kandidate za nagrade.

Nominovani, kao i njihove kompanije, ni na koji način ne mogu da utiču na odluku Žirija o dobitnicima Mark Awards nagrada. Ukoliko se naknadno ustanovi da je nagrađeni pojedinac na bilo koji način prekršio pravila konkursa, zakonske i etičke norme, dostavio lažne podatke ili na bilo koji način pokušao da utiče na Žiri ili odluku o dobitnicima, nagrada će mu biti oduzeta, a informacija o tome biće prosleđena svim javnostima koje su bile obaveštene o dodeli nagrada.

Svi nagrađeni i njihove biografije biće javno objavljeni nakon dodele nagrada na portalu Marketing mreža www.marketingmreza.rs  i sajtu Mark Awards www.2021.mark-awards.rs 

Učestvovanjem u ovom takmičenju, nominovani su saglasni da se pridržavaju navedenih uslova i konačnih odluka o dobitnicima. Organizator zadržava pravo da koristi i objavljuje nominovane i njihova imena javno, online, u štampi ili na bilo koji drugi način, a u vezi sa Mark Awards nagradama. Prihvatanje navedenih uslova predstavlja dozvolu za organizatora da koristi imena, biografije, izjave, intervjue i ostale materijale u promotivne i edukativne svrhe bez dodatne naknade. Učešćem u ovom takmičenju učesnici oslobađaju organizatora bilo kakve odgovornosti, štete ili povrede autorskih ili srodnih prava.

 

RAZLOZI ZA DISKVALIFIKACIJU

Ovim Pravilnikom veoma je precizno i jasno navedena procedura nominacije marketing i komunikacijskih stručnjaka iz kompanija u Srbiji, elementi koje prijava treba da sadrži, vremenski okviri i sl. Kršenje bilo koje odredbe ovog Pravilnika dovodi do diskvalifikacije nominovanog, o čemu će biti pismeno obavešten na mejl.

Nominovani koji su poslali nepotpunu dokumentaciju biće obavešteni o tome na mejl, koji je naveden u prijavnom formularu, i imaće na raspolaganju 24 sata da dokumentaciju dopune i pošalju je nazad organizatoru. Nominovani koji ne pošalje dopunjenu dokumentaciju u roku od 24 sata, biće automatski diskvalifikovan.

 

KOTIZACIJE

Učešće na takmičenju Mark Awards potpuno je besplatno.

Za više informacija ili pitanja, molimo vas da nas kontaktirate na: ivana@marketingmreza.rs