Svaki profesionalac treba da se okrene iza sebe i pogleda kakvu je promenu doneo na tržištu!

Sanja Bušić, Marketing Lead South Central Europe and Baltics, PepsiCo

Šta za Vas znači ostaviti trag na tržištu?
Svako ko dolazi u jednu organizaciju treba nešto novo da donese, ali i da ostavi za sobom projekat o kome će se pričati. Svaki profesionalac treba da se okrene iza sebe i pogleda kakvu je promenu doneo na tržištu, koja je nova vrata otvorio i kakav je uticaj ostavio na zaposlene, kupce i krajnje potrošače.

Kako biste ocenili položaj marketing i komunikacijskih stručnjaka u kompanijama danas? Da li bi oni trebali da budu članovi boarda direktora?
Marketing i komunikacijski stručnjaci dobijaju sve više prostora u kompanijama u kojima posluju, na njima je da taj prostor iskoriste na najbolji način i utiču na razvoj korporacije i poslovne rezultate.