Svi znamo koji je organ zadužen za pamćenje – srce!

Nataša Pavlović, Direktorka marketinga, Mercator-S

Šta za Vas znači ostaviti trag na tržištu?
Znači isto što i inače u životu: biti zapamćen. Svi znamo koji je organ zadužen za pamćenje. To je – srce. Ne zaboravimo da kada kažemo tržište, to su ljudi. Ono što pamte i vole, to nose u srcu. Izazov leži u tome što je tržište postalo tako fluidno da se tragovi iznova brišu iz dana u dan. Odavno već znamo da je istinito Vorholovo zapažanje kako će „u budućnosti svako biti poznat na petnaest minuta.“ Jedini način da nas zapamte je da radimo planski, precizno i kontinuirano. Kad ne znamo šta dalje, uvek se vredi setiti ko je osoba kojoj se obraćamo i koju emociju stvaramo.

Kako biste ocenili položaj marketing i komunikacijskih stručnjaka u kompanijama danas? Da li bi oni trebalo da budu članovi boarda direktora?
Mislim da ne postoji kompanija koja nije svesna važnosti marketinga i komunikacije. Naravno da je neophodno da svakom strukom rukovode odgovarajući profesionalci. I kao i svakom profesionalcu, potreban je tim. Komunikacija je suviše složen fenomen da bi se njome bavio isključivo uzak krug ljudi u kompaniji. Na primer, Mercator S ima preko 8.000 zaposlenih i svi su, u skladu sa svojim pozicijama, uključeni u proces komunikacije koja se pažljivo planira i realizuje.

Komunikaciju vidim kao pevanje. Dok smo sami, sebi super zvučimo. Istina dolazi na videlo kad nas neko drugi čuje. Savremeno poslovanje traži da svi i u svakom trenutku komuniciramo. I dok spavate, vaši profili na mrežama komuniciraju – jer ih neko drugi gleda. A da li bi bilo koja uspešna kompanija to danas prepustila slučaju? Zato je važno imati stručnjake za marketing i komunikaciju u bordovima.

Zašto je važno da na tržištu imamo nagradu koja se dodeljuje pojedincima za lične poslovne i profesionalne uspehe, kao što je Mark Awards?
U najkraćem, zato što je važno podržati pojedince koji sve nas u poslu čine boljima. Nema oblasti ljudskog delovanja koja nema ustanovljene nagrade i to nije slučajno. Nagrade su vrlo važne kako za razvoj zajednice, tako i za podršku subjektima. Ne kaže se bez razloga za nagradu da je priznanje. Nagradom se odaje priznanje pojedincu da je važan za sve nas. Naravno, da bi nagrada o kojoj pitate bila relevantna, neophodno je da postoje prethodno utvrđena pravila i jasni kriterijumi. Ne zaboravite da su najveće vrednosti nagrade upravo njeni dobitnici. Zato je važno da su nagrađeni osobe koje to zaista svoji radom i samo radom zaslužuju.