Tržišni uspeh je nemoguć bez marketinga!

Povodom dodele Mark Awards priznanja, razgovarali smo sa članovima žirija zašto je važno istaći stručnjake iz kompanija. Nataša Filipović, Managing Director agencije Ovation BBDO rekla je…

Zašto je važno istaći stručnjake iz kompanija i u kojoj meri njihov rad doprinosi razvoju tržišta?
Zato što su upravo oni motori, pokretači i usmerivači razvoja, rasta i profitabilnosti naših kompanija. Tržišni uspeh je nemoguć bez marketinga. Afirmišući njihov rad i doprinose, inspirišemo i druge igrače na tržištu da razmišljaju marketinški. Promovišući njihove dobre poslovne rezultate, motivišemo sve zainteresovane da i u svojim kompanijama primenjuju slične pristupe i konačno – svi mi učimo kakve i koje marketinške alate tržište prepoznaje i nagrađuje. Na taj način i našem tržištu, ali i celoj poslovnoj zajednici otvaramo novi prostor za napredak.

Kao članu žirija, šta će ti biti ključni kriterijumi po kojima ćete ocenjivati nominovane i na šta ćete obratiti pažnju?
Rukovodićemo se naravno pravilnikom, konkretnim rezultatima i pokazateljima. Ja lično uvek obratim pažnju i na to na koji način konkretna osoba svojim odnosom, stavom i primerom doprinosi široj poslovnoj i društvenoj zajednici u kojoj živi i radi. Kako i na koji način vodi računa i uvažava svoj tim, druge kompanije, partnere i zajednicu. Smatram da je veoma važno da prepoznajemo, nagrađujemo i promovišemo najbolje, a ne nužno i jedino najefikasnije i najveće.

Nominacije za Mark Awards priznanja otvorene su do 20. jula, a više informacija dostupno je na sajtu 2021.mark-awards.rs