Brend koji sluša, koji razume – postaće potreba ljudi!

Tanja Vasojević, Direktorka komunikacija, Delta Holding

Šta za Vas znači ostaviti trag na tržištu?
Tržište je samo ekonomski termin, pa se na njemu malo tragova može ostaviti. Ali u srcima i glavama ljudi – to je čarolija. A da bi nas ljudi prihvatili i pamtili, oni traže da razumemo – njihove potrebe, želje, vrednosti, stavove, strahove, da smo tu kad smo im potrebni… Brend koji sluša, koji razume, koji je spreman da se menja zajedno sa (svojim) ljudima ali i onaj koji je hrabar i vizionar, postaće deo svakodnevnog života ljudi – postaće potreba. Veći trag od toga ne postoji, zar ne?

Kako biste ocenili položaj marketing i komunikacijskih stručnjaka u kompanijama danas? Da li bi oni trebali da budu članovi boarda direktora?
U kompanijama u Srbiji, školskom skalom mereno, jednom solidnom trojkom. Prostora za napredak ima i verujem da svi koji žele da budu uspešni streme ka poboljšanju, razumevanju ali i praktikovanju ovih oblasti. Primetan je izlazak iz starih obrazaca poimanja marketinga i komunikacija isključivo kao troška u eksel tabeli kompanije. .

I zato, u trećoj deceniji trećeg milinijuma, sa eksponencijalnim razvojem tehnologije, kompanija koja želi da bude relevantan igrač mora da posluje tako da ulaže trud da istinski razume ljude i njihove potrebe, da u skladu sa tim saznanjima kreira proizvode i usluge, dvosmerno komunicira, a uvide iz takve komunikacije koristi za konstantno menjanje i inoviranje. Sve ovo može da se realizuje isključivo onda kada stručnjake iz komunikacija i marketinga uključi u svoje strateške planove i odluke.

Zašto je važno da na tržištu imamo nagradu koja se dodeljuje pojedincima za lične poslovne i profesionalne uspehe, kao što je Mark Awards?
Kreirati čaroliju nije lako. A trud i umeće se moraju, između ostalog, i nagraditi. I zato bravo na odluci da se ovako nešto organizuje i u našoj zemlji.

Photo credits: Miodora Bozar, Sektor za korporativne komunikacije, Delta Holding